Specijalna urološka bolnica 'Ultrazvuk', prva je privatna specijalizovana zdravstvena ustanova čiji je vlasnik u osnivač mr. dr. Ljiljana Bošković, spec. urolog. Na preko 370 kvadratnih metara, sa svojih pet celina, urološka bolnica je organizovana kao izuzetno moderna i funkcionalna ustanova, zasnovana na najsavremenijim medicinskim i tehničkim dostignućima.

 

Bolnica 'Ultrazvuk' je danas nakon 13 godina uspešnog rada postala lider među privatnim zdravstvenim ustanovama, naročito u oblasti urologije. Lekari i osoblje pregledaju blizu 15 hiljada pacijenata godišnje, što znači da je kroz ordinaciju ove bolnice prošao čitav jedan grad veličine 200 hiljada stanovnika.

nastavak


Prvi pacijent kome je "Ultrazvuk" rešio dugogodišnje muke nastale zbog kamena u bubregu bio je Predrag Marković, star 32 godine, iz sela Donje Grbice, kod Kragujevca...

nastavak

Kontakti

Pored vrhunskih lekara i stručnjaka, bolnica 'Ultrazvuk' afirmisala se dijagnostikom uz pomoć najkvalitetnijih i najboljih aparata. Reč je o dva ekskluzivna aparata kakve ne poseduje ni jedna druga zdravstvena ustanova u zemlji: LITOCLAST i ESWL koji omogučavaju efikasno i bezbolno razbijanje kamena u bubregu i bubrežnom kanalu.

nastavak