Specijalna urološka bolnica “Ultrazvuk” ima veoma širok spektar medicinskih indikacija i stanja u kojima pomaže i leči pacijente. Pruža mogućnosti za obavljanje specijalističkih pregleda iz sledećih oblasti: urologije, kardilogije ...

Urološka bolnica “Ultrazvuk” je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova i izuzetno opremljena najsavremenijim i potpuno novim aparatima koji omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje...

Pacijenti ove zdravstvene ustanove na raspolaganju imaju i dva vrhunska, ekskluzivna aparata: reč je o dva najsavremenija aparata LITOCLAST i ESWL, koji omogućavaju efikasno i bezbolno razbijanje kamena u bubregu i bubrežnom kanalu.

Urološka bolnica “Ultrazvuk” je visoko specijalizovana zdravstvena ustanova, izuzetno opremljena najsavremenijim i potpuno novim aparatima koji omogućavaju brzu i pouzdanu dijagnostiku i efikasno lečenje.

Stručni tim